Verejná zbierka na rekonštrukciu Kaštieľa Radvanských

Verejná zbierka na rekonštrukciu Kaštieľa Radvanských

Podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme - Predbežnú správu o vykonaní verejnej zbierky

Názov: Občianske združenie Kaštieľ Radvanských
Sídlo: ul. Jána Kollára 22, Banská Bystrica 974 01
IČO: 42310946
www: kastielradvanskych.sk
názov banky: Všeobecná úverová banka
účet verejnej zbierky: SK83 0200 0000 0034 8555 7459
štatutárny orgán – doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. predseda predstavenstva
osoba zodpovedná za vykonanie zbierky - Ing. Petra Virágová, Oslobodenia 25, 976 13 Slovenská Ľupča
Registrované číslo zbierky: 601-2016-017196
Názov verejnej zbierky: Kaštieľ Radvanských
Dátum začatia zbierky: 15.6.2016
Dátum ukončenia zbierky: 25.5.2017
Spôsoby vykonávania zbierky
a) zbieraním do prenosných pokladničiek od 8. septembra 2016 do 11. septembra 2016
b) zasielaním príspevkov na osobitný účet od 15. júna 2016 do 25. mája 2017
Účel verejnej zbierky: zachovanie kultúrnych hodnôt – historický objekt Kaštieľ Radvanských
Územie použitia výnosu zbierky: SR – Banská Bystrica, Radvaň
Hrubý výnos z verejnej zbierky 351,11 eur /z toho pokladničky 190 €, účet VUB 161,11 €/
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky 42,90 eur
Čistý výnos verejnej zbierky 308,21 eur
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. septembra 2016 sa uskutočnila tlačová konferencia v priestoroch Kaštieľa Radvanských za účasti lokálnych médií, zástupcov mesta a Akadémie umení s cieľom informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach na obnove kaštieľa a spropagovať aktivity školy spojené s účasťou študentov a dobrovoľníkov počas 359. ročníka Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici.

V piatok a v sobotu naši študenti a dobrovoľníci oblečení v dobových kostýmoch s pokladničkami vyrazili do mesta. Horúce počasie urobilo síce skvelú náladu, aj raňajší rituál hradnej panej a jej poddaných počas zbierky na rektoráte. So stúpajúcou teplotou sme pociťovali v ťažkých a hrubých šatách utrpenie za dobrú vec. Sklamaním pre nás bolo veľa nevšímavcov ignorujúcich našu snahu o oslovenie. Bystričania v strednom a vyššom veku boli prajnejší, informovaní a vyjadrovali podporu a očakávanie zažiť a navštíviť obnovený kaštieľ. Vyzbierali sme 190 €. Keďže verejná zbierka pokračuje formou príspevkov na účet Občianskeho združenia Kaštieľ Radvanských, rozdávali sme aj informačné letáky. Ďalší prírastok do verejnej zbierky bol 10 € na účet OZ.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácii M-Market a Nadácii Centra pre filantropiu.

Marta Holécyová

 

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935