Katalóg kurzov 2017-2018 SK-EN

Slovenská verzia
English version

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ

Bakalárske študijné programy v odbore Divadelné umenie Magisterské študijné programy v odbore Divadelné umenie Doktorandský študijný program v odbore Divadelné umenie Bakalársky študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá Magisterský študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá Doktorandský študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá

FACULTY OF DRAMATIC ARTS

Bachelor Study Programmes in Theatre Art Master Study Programmes in Theatre Art Doctoral Study Programme in Theatre Art Bachelor Study Programme in Film Art and Multimedia Master Study Programme in Film Art and Multimedia

Doctoral Study Programme in Film Art and Multimedia

 

FAKULTA MÚZICKÝCH UMENÍ

Bakalárske študijné programy v odbore Hudobné umenie Magisterské študijné programy v odbore Hudobné umenie Doktorandské študijné programy v odbore Hudobné umenie

FACULTY OF MUSIC

Bachelor Study Programmes in Musical Art Master Study Programmes in Musical Art Doctoral Study Programmes in Musical Art

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ

Bakalárske študijné programy v odbore Výtvarné umenie Magisterský študijný program v odbore Výtvarné umenie Doktorandský študijný program v odbore Výtvarné umenie

FACULTY OF FINE ARTS

Bachelor Study Programmes in Fine Art Master Study Programmes in Fine Art Doctoral Study Programmes in Fine Art
Slovenská verzia
English version

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ

Bakalárske študijné programy v odbore Divadelné umenie Magisterské študijné programy v odbore Divadelné umenie Doktorandský študijný program v odbore Divadelné umenie Bakalársky študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá Magisterský študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá Doktorandský študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá

FACULTY OF DRAMATIC ARTS

Bachelor Study Programmes in Theatre Art Master Study Programmes in Theatre Art Doctoral Study Programme in Theatre Art Bachelor Study Programme in Film Art and Multimedia Master Study Programme in Film Art and Multimedia

Doctoral Study Programme in Film Art and Multimedia

 

FAKULTA MÚZICKÝCH UMENÍ

Bakalárske študijné programy v odbore Hudobné umenie Magisterské študijné programy v odbore Hudobné umenie Doktorandské študijné programy v odbore Hudobné umenie

FACULTY OF MUSIC

Bachelor Study Programmes in Musical Art Master Study Programmes in Musical Art Doctoral Study Programmes in Musical Art

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ

Bakalárske študijné programy v odbore Výtvarné umenie Magisterský študijný program v odbore Výtvarné umenie Doktorandský študijný program v odbore Výtvarné umenie

FACULTY OF FINE ARTS

Bachelor Study Programmes in Fine Art Master Study Programmes in Fine Art Doctoral Study Programmes in Fine Art

Spoločné dokumenty: Fileserver S-public

Na adrese https://s-public.aku.sk sú spoločné dokumenty, kde vám vyučujúci v rámci jednotlivých predmetov nahrávajú zadania a príklady. Taktiež tam nájdete súbory, ktoré ste si v učebniach nahrali na sieťový disk V: "Spoločné dokumenty Server".

Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako na PC v učebni alebo na wifi - čiže priezvisko.meno a heslo ktoré ste si vytvorili.

 

 

Politika Akadémie umení v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Akadémia umení v súlade so svojim poslaním a hlavnou činnosťou formuluje nasledovný hlavný
cieľ v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

Poskytovanie a rozvoj študijných programov vysokoškolského vzdelávania a transfer poznatkov z orginálneho umeleckého
výskumu do týchto programov.

Pre dosiahnutie hlavneho cieľa si Akadémia umení stanovuje nasledujúce strategické ciele:

1) Poskytovanie vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v akreditovaných študijných programoch
2) Zvýšenie počtu učiteľov a študentov zapojených do umeleckého výskumu a ich aktívna umelecká činnosť
3) Participácia v projektoch podporujúcu medzinárodnú spoluprácu na poli vedy, umenia a vzdelávania
4) Rozvoj študijných programov a diskusia o učebných plánoch s domácimi a medzinárodnými partnermi

Pre naplnenie strategických cieľov si volí nasledujúce nástroje:
1) Podpora karierneho rastu akademických zamestnancov
2) Zabezpečenie kvality vzdelávania a umeleckého výskumu v zmysle národných a medzinárodných štandardoch
3) Objektívne hodnotenie kvality umožňujúce participáciu všetkých zúčastnených strán a externých hodnotiteľov
4) Podpora projektovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
5) Podpora akademickej mobility

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935