Politika Akadémie umení v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Akadémia umení v súlade so svojim poslaním a hlavnou činnosťou formuluje nasledovný hlavný
cieľ v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

Poskytovanie a rozvoj študijných programov vysokoškolského vzdelávania a transfer poznatkov z orginálneho umeleckého
výskumu do týchto programov.

Pre dosiahnutie hlavneho cieľa si Akadémia umení stanovuje nasledujúce strategické ciele:

1) Poskytovanie vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v akreditovaných študijných programoch
2) Zvýšenie počtu učiteľov a študentov zapojených do umeleckého výskumu a ich aktívna umelecká činnosť
3) Participácia v projektoch podporujúcu medzinárodnú spoluprácu na poli vedy, umenia a vzdelávania
4) Rozvoj študijných programov a diskusia o učebných plánoch s domácimi a medzinárodnými partnermi

Pre naplnenie strategických cieľov si volí nasledujúce nástroje:
1) Podpora karierneho rastu akademických zamestnancov
2) Zabezpečenie kvality vzdelávania a umeleckého výskumu v zmysle národných a medzinárodných štandardoch
3) Objektívne hodnotenie kvality umožňujúce participáciu všetkých zúčastnených strán a externých hodnotiteľov
4) Podpora projektovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
5) Podpora akademickej mobility

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935