Nispez

Projekt NISPEZ nispez

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku.

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Národný projekt

Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 19 881 676,23 eur (600 mil. Sk)


Realizácia projektu: 2008 2014

Prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej EIZ) je základným predpokladom rozvoja znalostnej spoločnosti. Slovenská republika zo štátneho rozpočtu vynakladá nemalé prostriedky na zabezpečenie EIZ pre výskum a vývoj.

Do roku 2008 mala vedeckovýskumná sféra na Slovensku prístup k EIZ prostredníctvom akademických knižníc na jednotlivých vysokých školách, ktoré každoročne pripravovali a podávali na Ministerstvo školstva SR rozvojové projekty na získanie finančných prostriedkov na ich predplatné. Slovenská akadémia vied obstarávala a uhrádzala licencované EIZ pre potreby vedeckých pracovníkov osobitne z vlastnej rozpočtovej kapitoly.


Centrum VTI SR v Bratislave nadviazalo na bohaté skúsenosti akademických knižníc a od polovice decembra 2008 realizuje v rámci Operačného programu Výskum a vývoj národný projekt informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku s nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), ktorého hlavným zámerom je zabezpečiť prístup k EIZ pre výskum a vývoj na Slovensku. Realizácia projektu potrvá do júna 2014 a celková suma nenávratného finančného príspevku je  19 881 676,23 € (takmer 600 mil. Sk).


Národný projekt sa prioritne zameriava na informačnú podporu pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku. Rieši v dlhodobom horizonte piatich rokov (2009 – 2014) koordinovaný nákup a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku fungujúcich na báze nadstavbových nástrojov a technológií, vytvorenie databázy slovenských e-zdrojov pre výskum a vývoj, rozšírenie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ, ktoré budú zamerané najmä na prepojenie s inými informačnými systémami o výskume a vývoji v rámci EÚ.


Strategický cieľ projektu NISPEZ:

Vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja v SR na báze EIZ prostredníctvom nástrojov na riadenie a správu elektronických zdrojov


Špecifické ciele projektu:

Špecifický cieľ 1:

Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj


Špecifický cieľ 2:

Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií

Špecifický cieľ 3:

Vytvorenie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským lektronickým zdrojom

Špecifický cieľ 4:

Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)  o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935