Horizonty umenia 2 / Horizons of Arts 2

horizonty umeniamedzinárodná webová konferencia

(Začiatok konferencie: 1.10.2014, Ukončenie konferencie 31.10.2014)

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom.

Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti dramatického, hudobného, výtvarného, tanečného a filmového umenia.
Prihlásené príspevky

10. MEDZINÁRODNÁ TEATROLOGICKÁ KONFERENCIA

V roku 2013 už po desiaty raz Akadémia umení v Banskej Bystrici organizujeme medzinárodnú teatrologickú konferenciu v cykle DNES A TU, ktorý je venovaná pamiatke banskobystrického rodáka, významného dramatika a teoretika a skvelého pedagóga, profesora Petra Karvaša.

Jubilejný, desiaty ročník konferencie sme sa rozhodli usporiadať 29. a 30. novembra 2013 na tému Postavenie divadla v spoločnosti.

Téma umožňuje uplatniť historický pohľad a porovnávať meniace sa postavenie divadla, divadelnej tvorby a divadelného umelca v rozličných časopriestorových súradniciach a rozličných typoch organizácie spoločnosti, ale rovnako umožňuje aj analýzu konkrétnych divadelných diel a ich spoločenskej reflexie, a generuje i možnosť teoreticky skúmať problematiku kontaktu talentovaného a vysokoškolsky pripraveného uchádzača s profesionálnou umeleckou praxou.

Podrobnejšie informácie:

9. ročník teatrologickej konferencie

FORMOVANIE TVORIVEJ INDIVIDUALITY (OD ZRUČNOSTÍ KU KREATIVITE)

Fakulta dramatických umení Akadémie umení organizuje na počesť spisovateľa, dramatika, teatrológa a vysokoškolského pedagóga profesora Petra Karvaša 30.11. a 1.12. 2012 v Banskej Bystrici 9. ročník v cykle medzinárodných teatrologických konferencií Dnes a tu. Akadémia umení usporadúva túto akciu ako pripomienku banskobystrického rodáka, významného slovenského spisovateľa, dramatika a teatrológa, vysokoškolského profesora Petra Karvaša, je programovo zameraná na citlivú a zložitú problematiku prípravy talentovaného uchádzača o štúdium na profesionálnu umeleckú prax. Dodnes sa v praxi stretávame s názorom, ktorý je rezíduom tradície do 19. storočia, keď talentovaný mladý človek nadobudol skúsenosti a zručnosti od starších praktikov. V 20. storočí sa v Európe väčšinovo presadil koncept komplexného rozvoja osobnosti mladého tvorcu tak, aby popri remeselných zručnostiach disponovali aj dôležitými poznatkami o vývoji umenia a jeho teórii, ale i v príbuzných či všeobecnejších oblastiach (estetika, filozofia). Naplnil sa predpoklad, že takto vzdelaná a pripravená umelecká individualita je schopná samostatne a originálne umelecky tvoriť a neobmedzovať sa na ambíciu čo najdokonalejšie reprodukovať overené hodnoty.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935