Prihlásené príspevky 2013 nemazat

01   NIDECKA Eva   Inspiracje artystyczne w dziełach litanijnych Andrzeja Nikodemowicza
02   BARANOVÁ Eleonóra   Kvalitatívne roviny hudobného vnímania
03   KRÁLOVÁ Eva   Využitie hudby v škole u žiakov v tranzitívnom období
04   DYTRTOVÁ Kateřina   Výtvarná výchova a Martin Honert, autor využívající vizuál i text
05   TOMANOVÁ Mária   Titulná postava Tosca v opere Giacoma Pucciniho Tosca - interpretačný pohľad
06   ŠIMČÍK Daniel   Vplyv multimédia na rozvoj hudobnosti dieťaťa
07   MASARYKOVÁ Eva   /Demolácie Ako dať transformácii etickú normu/
08   VALACHOVÁ Daniela   Kreativita v umeleckom vzdelávaní
09   STRENÁČIKOVÁ Mária ml.   Hudobná interpretácia vo svetle výkonovej motivácie
10   ADÁMEK René   Klavírní dílo Carla Czerného v nahrávkách zahraničních interpretů
11   VLČEKOVÁ Anna   Výber hudobného nástroja v štúdiu pre dospelých
12   STRENÁČIK Peter   Priekopníci slovenského husľového školstva
13   BALÁŽ Stanislav   Základné princípy husľovej hry pri interpretácii folklórnej hudby
14   BALÁŽ Stanislav   Prvé metodiky husľovej hry a ich vplyv na súčasné chápanie estetiky husľovej interpretácie umeleckých   slohov barok a klasicizmus
15   ŠŇUPÁRKOVÁ Markéta   Integrace hudby, literatury, dramatického a výtvarného umění jako prostředek pro rozvoj percepce hudby   dětí ve výuce hudební výchovy na víceletých gymnáziích
16   CZIKOROVÁ Katarína   Obraz, text a médium
17   PAVLIKÁNOVÁ Martina   Výtvarná výchova vo svete súčasného umenia a nových médií
18   PANDIOVÁ ŠTRBÁK Iveta   Vokálna edukácia na Slovensku v kontexte nonartificiálnej hudby
19   ŠEVČÍKOVÁ Veronika   Filmová biografie o hudebních osobnostech jako křižovatka žánrů
20   BREZINA Pavol, BETKO Miloš   Hudobné softvéry a kontinuálne vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy
21   MAŤAŠÍK Andrej   Aká vlastne bola „zakladateľská generácia“ SND?
22   CSEHIOVÁ Agáta   Hudobnovýchovná činnosť Bélu Bartóka
23   VÍŠEK Tomáš   Využití a aplikace dirigentských principů při hře na klavír
24   BÁRDIOVÁ Marianna   Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie
25   SPISAR Jan   /Příspěvek k výuce sborového zpěvu na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty /
26   HOŇKOVÁ Jitka   K problematice lidové písně na Hlučínsku
27   KUPKOVÁ Janka   Prínos osobnosti Frica Kafendu v horizonte súčasnej slovenskej hudobnej kultúry
28   ŠKVARKOVÁ Jana   Východiská elementárnej umeleckej výchovy
29   SZABÓ István   Az üstdobra írt szóló darabok metodikai problémái.The methodical problems of the solo pieces written for timpani
30   VÁRADI Judit   Tanórán kívüli zenei ismeretterjesztés. Extracurricular dissemination of musical knowledge
31   MEDŇANSKÝ Karol   Viola da gamba v čase pôsobenia Johanna Sebastiana Bacha
32   GLOCKOVÁ Mária:   (Po) čítanie v partitúre Zeme dar
33   PETROVÁ Gabriela   Pohybová výchova v pregraduální přípravě učitelů mateřských škol
34   PALÚCH Martin   Slovenský dokument po roku 2000
35   KUSÁK Jiří   Etnická hudba v hudební výchově
36   POLOHOVÁ Marta   Arnold Flögl - určujúca osobnosť slovenskej opernej histórie v 30. a 40. rokoch 20. storočia
37   ŠTAFURA, ČULÍK, NAGY   Klasifikácia dreveného píšťalového fondu slovenských historických organov
38   PATÚCOVÁ Karin   Vstup do krajiny
39   SATKOVÁ Janka   Galerijná animácia v univerzitnom prostredí – stretnutie s umením
40   ŽIARNA Miriam   Interpretačné kurzy zo sólového spevu na Katedre hudby PF KU v Ružomberku
41   KOZEL David   Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě
42   ZAHRADNÍKOVÁ Zuzana   Implementácia vedy a umenia do vzdelávania učiteľov hudby na Katolíckej univerzite v Ružomberku
43   ŠOBÁŇOVÁ Petra   Výchova uměním v kontextu proměn didaktického myšlení a uměleckého pole
44   BERKYOVÁ Zlatica   Mathilde Marchesi a její vokalízy – přehled tvorby
45   ŤAHÚN-MENDELOVÁ Antónia   Inovácie vo vyučovaní hudobnej náuky ZUŠ
46   RÉCKA Adriana   Výtvarná výchova a učiteľstvo výtvarného umenia v kontexte pregraduálneho vzdelávania a odbornej prípravy budúcich učiteľov
47   MEDŇANSKÁ Irena   Európska dimenzia hudobnej pedagogiky
48   MIŠKOVIČOVÁ Eva   Charakteristika hudobno-teoretických predmetov na konzervatóriách a ich uplatnenie v praxi
49   ŠICKOVÁ Zuzana   Horizonty detského komiksu v primárnom vzdelávaní na Slovensku
50   STRENÁČIKOVÁ Mária   Hudobná gramotnosť v predškolskom veku
51   FRESSEROVÁ Božena   Vokálne prostriedky opernej postavy ako dominantné prvky jej javiskovej podoby.Tibor Frešo:Martin a slnko - postava Studenej princeznej
52   NEMKOVA Oľga Vjačeslavovna   РАННЕХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ ПОЧИТАНИЯ БОГОМАТЕРИ
53   URBAN Martin   Využitie moderných didaktických postupov pre rozvoj tanečníka

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935