Prihlásené príspevky 2014

01   ADÁMEK, René, prof., MgA.   Klavírní duo v kontextu klavírních světových soutěží
02   CSEHIOVÁ, Agáta, doc., Dr.univ., PhD.   Zoltán Kodály a Slovensko
03   DEMCHENKO, Alexander Ivanovich, prof., Dr. of Art   Regularities of Artistic - Historical Evolution
04   DICHTL, Karel, PhDr.   Několik poznámek k profilaci naturistické symboliky v Novákově symfonické básni O věčné touze
05   HERENCSAR, Viktória, doc., ArtD.   Application of the Kodály Method in the Instrumental Education
06   HERENCSAR, Viktória, doc., ArtD.   The Development of the Improvisational Skills from Childhood
07   KODYSOVÁ,Gabriela, Mgr.   Sv. Jan Sarkander v barokním umění
08   KOZEL, David, PhDr., Ph.D.   Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy
09   MATEJOVÁ, Miriam, PaedDr.,PhD.   Klavírna tvorba Jozefa Chládka (1856 – 1928)
10   NIDECKA, Ewa, Ph.D.   The repertoire of Subcarpathian Philharmonic in 2009 - 2014
11   PAVLIKÁNOVÁ, Martina PaedDr., PhD.   Výtvarná výchova a galerijná pedagogika vo svete súčasného umenia a nových médií
12   SZYNDLER, Magdalena, dr.   The Perception of Music Folklore Elements in Poland among Children and Young People .Teschen Silesia Case Study
13   VALACHOVÁ, Daniela, doc.,PaedDr,. PhD.   Možnosti skúmania výtvarného nadania u detí a mládeže
14   CZIKOROVÁ, Katarína,Mgr. art., Art.D.   Animácia ako vizuálna informácia
15   ŠTRBÁK, Marek, Mgr. art., PhD.   Vývoj povolania organistu na Slovensku na prelome 18. a 19. Storočia
16   ŠTRBÁK PANDIOVÁ, Iveta, Mgr., PhD.   Motivačné vokálne hry v hlasovej výchove na druhom stupni základných škôl
17   STRENÁČIKOVÁ MÁRIA, PaedDr., PhD.   Herectvo v kontexte psychológie
18   KUPKOVÁ JANKA,PhDr., CSc.   Hudobno-edukačné programy verejnoprávneho rozhlasu na Slovensku a ich recepčná rezonancia u poslucháčov
19   POLOHOVÁ, Marta, PaedDr., Mgr. art., PhD   Mikuláš Moyzes - Vexilla regis a jej interpretačné špecifiká (k 70. výročiu úmrtia skladateľa)
20   HORÁKOVÁ, Dominka, Mgr.art,Art.D. PATÚCOVÁ, Karin, Mgr. art., ArtD.   Laboratórium v krajine
21   BERKYOVÁ, Zlatica, MgA.,Ph.D.   Giuseppe Concone - pěvecká instruktážní literatura
22   VÁRADI, Judit, PhD., associate profesor   Methodological aspects of youth concerts
23   MURIN MICHAL, doc., MgA., ArtD.,   Tečúce festivaly VAF (ex) & DigiVAF(ex) 2004 – 2011
24    
25   MIŠKOVIČOVÁ, Eva, Mgr.art.,PhD.   Analýza skladieb s prihliadnutím na štandardy a medzipredmetové vzťahy hudobno - teoretických predmetov
26   ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana,PaedDr., Mgr. art., PhD.   Hudobná analýza v službe didaktiky na príklade Sonáty pre organ č. 1 Alexandre Guilmanta
27   TISCHLER, Ladislav, Mgr., PhD.   Divadlo v procese vzdelávania
28   ŽIARNA, Miriam, PaedDr., PhD.,ArtD.   Aktuálne otázky vokálnej techniky v muzikálovom a pop - rockovom speve
29   SATKOVÁ, Janka, PaedDr., PhD.   Reflexie budúcich učiteliek na prvom stupni ZŠ na zážitkové vyučovanie výtvarnej výchovy na univerzite
30   VLČEKOVÁ, Anna, PaedDr.,DiS. art.   Motivačné a demotivačné činitele štúdia dospelých v ZUŠ
31   MICHALSKI, Andrzej, prof.nadzw. dr. hab.   Polskie szkolnictwo muzyczne w now ej rzeczywistości politycznej 1945 - 1964
32   MEDŇANSKÝ, Karol, doc., Mgr.art., PhD.   Viola da gamba vo francúzskej hudbe 16. - 18. storočia
33   FOLTÝNOVÁ, Vendula, Mgr.   Sborové dílo skladatele Dobroslava Lidmily a jeho přínos sborovému umění
34   ŠKVARKOVÁ, Jana, doc., ArtD.   Ivan Hrušovský a jeho klavírne kompozície
35   PAVLIKÁNOVÁ, Martina PaedDr., PhD.   Výtvarná výchova a galerijná pedagogika vo svete súčasného umenia a nových médií
36   STRENÁČIK, Peter, Mgr. art.,PhD.   Vybrané osobnosti súčasnej slovenskej husľovej školy
37   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben
38   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben
39   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben
40   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935