9. ročník teatrologickej konferencie

FORMOVANIE TVORIVEJ INDIVIDUALITY (OD ZRUČNOSTÍ KU KREATIVITE)

Fakulta dramatických umení Akadémie umení organizuje na počesť spisovateľa, dramatika, teatrológa a vysokoškolského pedagóga profesora Petra Karvaša 30.11. a 1.12. 2012 v Banskej Bystrici 9. ročník v cykle medzinárodných teatrologických konferencií Dnes a tu. Akadémia umení usporadúva túto akciu ako pripomienku banskobystrického rodáka, významného slovenského spisovateľa, dramatika a teatrológa, vysokoškolského profesora Petra Karvaša, je programovo zameraná na citlivú a zložitú problematiku prípravy talentovaného uchádzača o štúdium na profesionálnu umeleckú prax. Dodnes sa v praxi stretávame s názorom, ktorý je rezíduom tradície do 19. storočia, keď talentovaný mladý človek nadobudol skúsenosti a zručnosti od starších praktikov. V 20. storočí sa v Európe väčšinovo presadil koncept komplexného rozvoja osobnosti mladého tvorcu tak, aby popri remeselných zručnostiach disponovali aj dôležitými poznatkami o vývoji umenia a jeho teórii, ale i v príbuzných či všeobecnejších oblastiach (estetika, filozofia). Naplnil sa predpoklad, že takto vzdelaná a pripravená umelecká individualita je schopná samostatne a originálne umelecky tvoriť a neobmedzovať sa na ambíciu čo najdokonalejšie reprodukovať overené hodnoty.

Úlohou 9. banskobystrickej medzinárodnej teatrologickej konferencie je zmapovať súčasnú východiskovú situáciu vo vzdelávaní mladých tvorivých osobností v Európe a samozrejme na Slovensku, ujasniť si diferenciu medzi požiadavkami tej časti praxe, ktorá uprednostňuje – napríklad v muzikálovej produkcii – precíznu animáciu overeného
modelu inscenácie a celkovým nastavením stredného i vysokého umeleckého školstva, ktoré sa usiluje rozvíjať samostatné kreatívne prístupy

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935