12. Medzinárodná teatrologická konferencia v cykle DNES A TU

cylus Banskobystrických teatrologických konferencií bude pokračovať aj v roku 2015. Streteme sa na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v dňoch 27. a 28. novembra 2015 a témou konferencie bude tentoraz

DIVADLO V OBDOBÍ HODNOTOVEJ KRÍZY.

Osobnosti ktorá sa svojimi doterajšími vystúpeniami významne zaslúžili o dobrú povesť a vedecké rénomé prestížnej medzinárodnej teatrologickej konferencie, dostávajú možnosť vystúpiť s príspevkom mapujúcim vývoj divadla v obdobiach, keď spoločnosť prekonávala a prekonáva krízu hodnôt. Vítané sú rovnako aktuálnym divadlom sa zaoberajúce príspevky, ako aj štúdie orientované na historický výskum podobných situácií v minulosti.
Chceli by sme poskytnúť väčší priestor mladej generácii divadelných tvorcov a teoretikov, preto samostatný programový blok konferencie vyčleníme pre študentov doktorandského stupňa vzdelávania v umeleckých a umenovedných študijných odboroch a na mladých odborníkov z praxe.

pdfProgram konferencie

 

Horizonty umenia 3 / Horizons of Arts 3

horizonty umeniamedzinárodná webová konferencia

(Začiatok konferencie: 15.10.2015, Ukončenie konferencie 15.11.2015)

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom.

Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti dramatického, hudobného, výtvarného, tanečného a filmového umenia.

 
Pokyny pre autorov príspevkov
Prihlásené príspevky
Pozvánka
Invitation
Prihláška
Registration_form

Deň Akadémie umení

12. februára 2015 sa v priestoroch Bratislavského hradu uskutočnil Deň Akadémie umení za účasti vzácneho hosťa - predsedu NR SR Ing. Petra Pellegriniho a zástupcov médií.
 

DEň AU 1Deň AU 2Deň AU 4

Slovenská rektorská konferencia

Dňa 18. mája 2015 sme na pôde Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici privítali vzácnych hostí - p. ministra školstva Juraja Draxlera, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a magnificencie z celého Slovenska, ktorí počas 71. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie strávili v Banskej Bystrici 2 dni.

Akadémiu umení sme im predstavili výstavou obrazov, hudobným prednesom našich študentov a divadelným predstavením Lýsistrata poslucháčov herectva s veľkým úspechom.

DSC 4616DSC 4618foto ART 2.2015-Noskofoto ART 2.2015-rek.k.spol.foto ART 2.2015-rekt.konf

11. MEDZINÁRODNÁ TEATROLOGICKÁ KONFERENCIA

11teat konfV roku 2014 už po jedenásty raz Akadémia umení v Banskej Bystrici organizuje medzinárodnú teatrologickú konferenciu v cykle DNES A TU, ktorá je venovaná pamiatke banskobystrického rodáka, významného dramatika a teoretika a skvelého pedagóga, profesora Petra Karvaša.

Jedenásty ročník konferencie sa uskutoční 28-29.11.2014 na tému DIVADLO AKO DOKUMENT DOBY

Téma umožňuje uplatniť historický pohľad a porovnávať meniace sa postavenie divadla, divadelnej tvorby a divadelného umelca v rozličných časopriestorových súradniciach a rozličných typoch organizácie spoločnosti, ale rovnako umožňuje aj analýzu konkrétnych divadelných diel a ich spoločenskej reflexie, a generuje i možnosť teoreticky skúmať problematiku kontaktu talentovaného a vysokoškolsky pripraveného uchádzača s profesionálnou umeleckou praxou.

pdfProgram

 

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935