Dotazník uplatňovania absolventov vysokých škôl na trhu práce

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013, vykonáva kontrolu efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie dennej formy vysokoškolského vzdelania vo vybraných verejných vysokých školách. Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania sa absolventov vysokých škôl v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa.

Týmto si dovoľujeme láskavo požiadať absolventov Akadémie umení o poskytnutie informácií prostredníctvom dotazníka NKU: http://www.nku.gov.sk/sk/139.

Vami vyplnený dotazník predpokladáme, že poukáže na problémy absolventov s uplatňovaním sa a pomôže aj pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality vzdelávania a tým aj na lepšie uplatňovanie absolventov v praxi.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935