Prihlášky

Uchádzač o štúdium na Akadémiu umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať
  • v elektronickej forme - sprístupnená od 1. októbra 2016
  • v písomnej forme *
*Fakulta múzických umení prijíma len elektronické prihlášky
 

Elektronická forma:

na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke:
 
uchádzač:
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Návod na vyplnenie elektronickej návratky

 

Písomná forma:

Tlačivá sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách (ŠEVT a pod.), alebo si prihlášku uchádzač môže vytlačiť z fakultnej stránky
 

 

 

Bližšie informácie a termíny podávania prihlášok najdete na fakultných stránkach

Poplatky:

 
FVU:
Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.
 
Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU
 
FMU:
Administratívny poplatok za podanie elektronickej prihlášky 47 € uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu príkaz na úhradu mu automaticky vygeneruje e-prihláška.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935