Prijímacie konanie

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2018/2019

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.

Uchádzači sa môžu hlásiť na štúdium na AU prostredníctvom elektronického prihlásenia alebo zaslaním vyplnenej prihlášky tlačiva ŠEVT. V prípade elektronického prihlásenia môže byť poplatok
spojený s prijímacím konaním nižší. Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

Elektronická prihláška - vyplnenú prihlášku je potrebné uchádzačom vytlačiť, podpísať a s príslušnými prílohami zaslať na príslušné študijné oddelenie.
Elektronický systém navedie uchádzača k správnemu vyplneniu prihlášky.

Organizáciu,priebeh prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium akreditovaných študijných programov
uskutočňovaných na fakultách AU nájdete na ich webových sídlach:
Fakulta dramatických umení
Fakulta múzických umení
Fakulta výtvarných umení

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935