Vedenie akadémie umení

Rektor

 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - štatutár 

Prorektori

 • doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. - prorektorka pre oblasť umenia, zahraničné vzťahy a edičnú činnosť AU
 • doc. Igor Benca, akademický maliar - prorektor pre vzdelávaciu činnosť AU
 • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. - prorektor pre rozvoj, investičnú a projektovú činnosť AU
 • doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek - prorektor pre vonkajšie vzťahy, kariérny rast a marketing AU

Kvestor

 • Ing. Petra Virágová

Akademický senát

 • prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. - predsedníčka
 • Mgr. art. Patrik Ševčík ArtD. -  podpredseda – zamestnanecká časť
 • Bc. Peter Magurský - podpredseda - študentská časť

Členovia akademického senátu – zamestnanecká časť:

 • Mgr. Martin Palúch, PhD., FDU
 • PhDr. Elena Knopová, PhD., FDU
 • doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., FMU
 • doc. Štefan Balász, ArtD., akad. mal. FVU
 • Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., FMU
 • Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU
 • Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., FDU
 • Ing. Miriama Ďurianová, rektorát
 • Ing. Ivana Badinská, akademická knižnica

Členovia akademického senátu – študentská časť:

 • Terézia Mindošová, FDU
 • Simona Vargová, FVU
 • Eva Töroková, FVU
 • Mgr. art. Andrea Kirschová, FMU
 • Bc. Alžbeta Serdová, FMU

  Ing. Miriama Ďurianová, tajomníčka

Umelecká a vedecká rada

Predseda

 • prof. PeadDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU BB

Interní členovia

 • prof. Eva Blahová – FMU AU BB
 • doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. – FMU AU BB
 • doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek – FDU AU BB
 • prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – FMU AU BB
 • prof. Jozef Podhoranský – FMU AU BB
 • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – FDU AU BB
 • doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. – FDU AU BB
 • prof. Mgr. Jan Gogola – FDU AU BB
 • prof. Ľudovít Hološka, akad. maliar – FVU AU BB
 • prof. Boris Jirků, akad. maliar – FVU AU BB
 • doc. Igor Benca, akad. maliar – FVU AU BB
 • doc. Juraj Sapara, akad. sochár – FVU AU BB
 • doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. – FDU AU BB
 • doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – FMU AU BB
 • prof. MgA. Jan Vedral, PhD. – FDU AU BB

Externí členovia

 • doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. - UK PF Bratislava, výtvarné umenie
 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor UMB B. Bystrica
 • prof. Ján Kudlička, akad. maliar, ArtD. – PF KU Ružomberok, voľné výtvarné umenie
 • prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. – rektor TU Zvolen
 • doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.- VŠMU Bratislava, divadelná veda
 • prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – rektor KU Ružomberok
 • prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Bratislava

Správna rada

Členovia navrhnutí ministrom školstva

 • doc. Ing. Mária SEKOVÁ, PhD. – predsedníčka SR AU
 • Ing. Marek PLANIETA – podpredseda SR AU
 • Ing. Janka BENČOVÁ
 • prof. Mudr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc.
 • Mgr. Jozef MACULÁK
 • Tibor Šramčík

Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy

 • Mudr. Ján NOSKO
 • Ing. Marian GAJDOŠ
 • PhDr. Rudolf HROMODA
 • JUDr. Jana LAŠŠÁKOVÁ
 • Ing. Dominik BELKO
 • Juraj TURČAN

Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu

 • Ing. Danica ŠIMKOVÁ

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu

 • Bc. Peter MAGURSKÝ

Tajomníčka SR AU: Bc. Jana Majerová (tel. kontakt: 048/4320 210, 0915/939011)

Zamestnanecká rada

 • Alena Strmeňová
 • Anna Ihringova
 • Juraj Solivajs

Študentská rada vysokých škôl SR

 • František Kňazovič (zvolený študentskou akademickou obcou AU)
 • Alžbeta Serdelová (kandidát za AS AU)

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935