Habilitačné a vymenúvacie konania

Na základe § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 45/2012 Z. z. sú na týchto stránkach zverejňované informácie o habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie, v ktorom má Akadémia umení v Banskej Bystrici podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2015-18756/47231:5-15AO z 30.10.2015 priznané právo uskutočňovať uvedené konania.

Fakulta múzických umení AU

SMERNICA č. 115/2017 o postupe získavania umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 
Habilitačné konanie

rok 2012

doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek
Študijný odbor: 2.2.3. Hudobné umenie
Habilitačná práca: Hudobno-interpretačné začlenenie CD – nosiča „Čo sa mi môže stať"
Habilitačná prednáška: Metodologické aspekty výchovy a prípravy činoherného umelca na interpretáciu dramatickej postavy s výrazným zástojom vokálneho spevu
Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce: 18. 04. 2012, Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici

doc. Viktória Herencsár, ArtD.
Študijný odbor: 2.2.3. Hudobné umenie
Habilitačná práca: Rôzne štýly súčasníkov v maďarskej a slovenskej cimbalovej literatúre
Habilitačná prednáška: Typy cimbalov vo svete
Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce: 18. 04. 2012, Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici

doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
Habilitačná práca: Klavírne diela slovenských skladateľov. Výber z klavírnych skladieb E. Suchoňa, J. Cikkera, V. Didiho. J. Iršaia. P. Špiláka
Habilitačná prednáška: Interpretačné prostriedky klaviristu v skladbách 20. a 21. storočia so zameraním na diela slovenských autorov
Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce: 12. 06. 2012, Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici

rok 2011

doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.

Študijný odbor: 2.2.3. Hudobné umenie
Habilitačná práca: Augustín Barrios - Mangoré
Habilitačná prednáška: „Gitarizmus" v tvorbe Heitora Villa-Lobosa
Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce: 16. 11. 2011, Koncertná sála FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici

 

Vymenúvacie konanie

rok 2012

prof. Alexander Stepanov, CSc.
Študijný odbor: 2.2.3. Hudobné umenie
Inauguračná prednáška: Historické a estetické konzekvencie tónových kvalít klarinetu
Dátum a miesto konania inauguračnej prednášky: 15. 02. 2012, Koncertná sála FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
Schválenie návrhu na vymenovanie za profesora: 29. 06. 2012, na zasadnutí Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici

rok 2011

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
Študijný odbor: 2.2.3. Hudobné umenie
Inauguračná prednáška: Špecifické vzťahy hudobnej kompozície a jej didaktiky na úrovni VŠ so zameraním na otázky talentu
Dátum a miesto konania inauguračnej prednášky: 18. 05. 2011, Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici
Schválenie návrhu na vymenovanie za profesora: 01. 06. 2011 na zasadnutí Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici

prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.
Študijný odbor: 2.2.3. Hudobné umenie
Inauguračná prednáška: Postava Cio-cio-san z opery Madame Butterfly Giacoma Pucciniho ako interpretačno-pedagogický problém
Dátum a miesto konania inauguračnej prednášky: 16. 02. 2011, Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici
Schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku: 01. 06. 2011 na zasadnutí Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935