Projekt mobility pre vysokoškolských študentov a zamestnancov

Mobilita študentov - štúdium

Študent môže absolvovať študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3-12 mesiacov alebo absolvovať celé magisterské štúdium v zahraničí.

Študent môže ísť do zahraničia na 3 až 12 mesiacov (vrátane kombinovaného obdobia stáže, ak sa plánuje). Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov na každý stupeň štúdia:

  • počas prvého stupňa štúdia (bakalársky alebo rovnocenný - úrovne európskeho kvalifikačného rámca 5 a 6),
  • počas druhého stupňa štúdia (magisterský alebo rovnocenný – úroveň európskeho kvalifikačného rámca 7),
  • počas tretieho stupňa štúdia ako doktorand (doktorská úroveň alebo úroveň európskeho kvalifikačného rámca 8).

Erasmus+ mobility sa môžu zúčastniť študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).
Mobilita prebieha na základe medziinštitucionálnej dohody medzi domácou a hostiteľskou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, ktoré musia mať udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus.

Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.


Mobilita študentov - pracovná stáž

Študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov.

Trvanie stáže u čerstvých absolventov môže mať maximálnu dĺžku 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia, počas ktorého podali žiadosť o účasť na stáži (v poslednom ročníku daného stupňa štúdia). Absolventi musia požiadať o grant ešte počas štúdia na vysokej škole.

 


Mobilita pracovníkov - výučba

Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.

 


Mobilita pracovníkov - školenia

Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe Inštitucionálnych zmlúv.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935