Základné informácie

Program Erasmus+ na Akadémii umení

ERASMUS+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy na obdobie rokov 2014 až 2020 , ktorý je pokračovateľom programu LLP/Erasmus. Vychádza z výsledkov tradície európskych programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy mládeže, ktoré mali vnútroeurópsky rozmer a tiež rozmer medzinárodnej spolupráce vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig) , programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a programu pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).Erasmus+ je výsledkom začlenenia týchto európskych programov, ktoré vykonávala Európska komisia (EK) v období rokov 2007 až 2013.

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Akadémie umení nám bola udelená Erasmus Charter for Higher Education, ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+. Udelená EUC platí na roky: 2014 – 2020.

Referenčné číslo ECHE pridelené AU: 221967-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného AU: ECHE_AU.pdf
Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený AU: SK BANSKA02
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený AU: 949584217
V rámci programu sa AU riadi pravidlami Erasmus Policy Statement: Erasmus_Policy_Statement_Academy_of_Arts_in_Banska_Bystrica.pdf

Organizačná štruktúra programu Erasmus+ je nasledovná:

 • Európska komisia - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
 • Národné agentúry (NA) – kontaktnými miestami pre Program Erasmsu+ na Slovensku sú:
  • Národná agentúra Programu ErasmusPlus pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, www.saaic.sk , Križkova 9, 811 04 Bratislava
  • Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, www.iuventa.sk , Búdková 2, 811 04 Bratislava
  • viac http://www.erasmusplus.sk/
 • Kancelária pre medzinárodné vzťahy univerzity / inštitúcie vysokoškolského vzdelávania - Erasmus koordinátor na Akadémii umení v Banskej Bystrici:
  • Inštitucionálna koordinátorka AU pre program Erasmus+ (prorektorka pre medzinárodné vzťahy AU)
  • Pracovné skupiny AU programu Erasmus+ (inštitucionálna koordinátorka, fakultní koordinátori AU, kancelária Erasmus+)

AU získala v rámci ECHE projekt pre vzdelávanie a odbornú prípravu KA103 – Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách programu Erasmus+, ktorý pozostáva s aktivít:

 • Mobilita študentov / štúdium – medzi krajinami programu
 • Mobilita študentov / stáže – medzi krajinami programu
 • Mobilita zamestnancov / výučba – medzi krajinami programu
 • Mobilita zamestnancov / školenia – medzi krajinami programu

 

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935